Munkatársaink

In structura Grădiniţa „Kisherceg”:
András Réka, - profesor în învăţământ preşcolar titular, grad didactic II, 10 ani vechime în invatamant
Bartis Timea profesor preşcolar, suplinitor cu definitiv, 4 ani  vechime specializată în alternativa step by step  
Bodor Andrea – Profesor preșcolar, titular pe viabilitatea postului, grad didactic definitiv.,  11 ani vechime în învăţământ
Despu Laura  - profesor prescolar, titular cu limbă de predare română specializată în psihologie, grad didactic definitiv, 16 ani vechime în învăţământ,
Imre Renáta – profesor prescolar titular, grad didactic definitiv., 14 ani vechime în înv., specializată în alternativa step by step  
Irimia Bianca Ioana profesor preşcolar debutant, (titular) 1 ani vechime
Kedves Ildikó - profesor în învăţământ preşcolar, profesor de ştiinţe juridice, specializată  în alternativa step by step,  grad didactic I, 44 ani vechime în învăţământ, cu masterat in management educational, in anul scolar 2022-23 înlocuită   de Kulcsár Jácinta- profesor prescolar suplinitor, grad didactic definitiv, 4 an vechime în învăţământ
Keresztes Emese – educatoare-învăţător,profesor prescolar grad did. I, 32 ani vechime în înv. specializată în alternativa step by step
Márton Beáta – profesor în învăţământ preşcolar titular, cu definitivat, 14 ani vechime în înv., specializată în alternativa step by step
Miklós Magdolna Monika - profesor în învăţământ preşcolar titular, grad didactic I, 24, ani vechime în învăţământ)
Oltean Adriana – profesor prescolar titular, cu limbă de predare română specializată în educaţie fizică si în alternativa step by step, grad didactic II, 19 ani vechime în învăţământ
Pál Judit  - profesor prescolar,  limbă engleză, grad didactic definitivat, specializată în alternativa step by step, 27 ani vechime în înv.
Kacsó Ágnes: profesor prescolar, titular pe viabilitate grad didactic definitiv, 5 an vechime în înv., specializată în alternativa step by step  
Szép Szidónia – profesor în învăţământ preşcolar titular, grad didactic I., 27 ani vechime în învăţământ, institutor de desen, profesor de ştiinţe juridice
Tánczos Csilla- profesor în învăţământ preşcolar titular , grad didactic II., 2o ani vechime în învăţământ, specializată în alternativa step by step  
Tőke Mónika - profesor în învăţământ preşcolar titular, grad didactic II, 18 ani vechime în învăţământ, specializată în predarea desenului-
Voşloban Bianca Delia: profesor preşcolar titular, specializată  în alternativa step by step grad didactic def, 7 ani vechime în învăţământ, inlocuita de Bereczki Lidia profesor prescolar suplinitor, debutanta, 6 ani vechime în învăţământ
Zöld Timea- profesor prescolar titular, grad didactic definitiv, 3 ani vechime în învăţământ

Secția antepreșcolar:
Flinta Beata-Magdolna - puericultor - profesor prescolar, 12 ani vechime –2 ani in invatamant
Nagy Klára - puericultor - profesor prescolar, 27ani vechime – 6 ani in invatamant

In structura Grădiniţa „Cimbora”:
Anton Erzsébet - Profesor preşcolar  titular, grad didactic I., 31 ani vechime în învăţământ, profesor de engleza-romana
Burus Carmen - Profesor preşcolar titular, grad didactic I.,32 ani vechime în învăţământ
Czáka Éva - Educatoare titulară, grad didactic I., 42 ani vechime în învăţământ
Debreczeni Dana - Profesor preşcolar titular, grad didactic II., 28 ani vechime în învăţământ, specializată în alternativa step by step
Ferencz Andrea profesor preşcolar, titular pe viabilitatea postului, 3 ani vechime in invatamant, grad definitiv, specializată în alternativa step by step) in anul scolar 2022-23 înlocuită   de Fazakas Andrea profesor preşcolar 1 ani vechime in invatamant
Grecu Daniela Iuliana - Profesor preşcolar, titular, grad didactic I.,4o  ani vechime în învăţământ,
Kúrkó Szilvia – profesor prescolar suplinitor, grad didactic definitiv, 6  an vechime în învăţământ
Márton Adél - profesor prescolar titular, grad didactic I., 36 ani vechime în învăţământ, detașată în functia de inspector școlar- in anul scolar 2022-2023, este înlocuita de László Emese, profesor prescolar, debutant, 0 an vechime
Márton Melánia - profesor prescolar suplinitor, debutant,   an vechime în învăţământ
Ozsvath Sara: Educatoare, titulară, grad didactic definitiv, 7 ani vechime în învăţământ
Sebestyén Gyöngyvér – profesor în învăţământ preşcolar, psiholog, specializată în arte vizuale şi în alternativa Waldorf,  grad didactic II, 19 ani vechime în învăţământ. înlocuită in anul scolar 2022-2023  Ferencz Lenke - profesor prescolar suplinitor, grad didactic debutant, 11 an vechime în învăţământ
Veress  Éva - Profesor preşcolar, titular, grad didactic II., 12 ani vechime în învăţământ, specializată în alternativa step by step, inlocuita de Mag Andrea - profesor prescolar suplinitor, grad didactic definitiv,  2 ani vechime în învăţământ
Zota Elena Alina – profesor preşcolar, titular, specializată  în alternativa step by step grad didactic def, 7 ani vechime în învăţământ

Grupa de învăţământ  special
Educator specializat- Varró Csenge Abigél psihopedagog
Profesor de sprijin  - László Mónika profesor psihopedagog
Profesor de sprijin  - Fazakas Angéla profesor psihopedagog

Secția antepreșcolar:
Gyenge Gabriella -educator–puericultor - profesor prescolar, 14 ani vechime –
Sólyom Katalin – educator–puericultor - profesor prescolar, 0 ani vechime –
Karácsony Gizella- educator– puericultor - profesor prescolar,  cu definitiv, 14 ani vechime,
Zágoni Timea- educator–puericultor, profesor prescolar,  debutant 4 ani vechime –

Personalul nostru didactic auxiliar:
Administrator financiar: ec. György Éva Emilia
Secretar: ec. Caluser Csedő Csilla –

Personalul nostru nedidactic:
Administrator financiar, patrimonial: Pap Kinga –gestionar, casier

Îngrijitori de copii:   
Botár Ildikó, studii medii, calificată ca îngrijitor de copii
Kovacs Ibolya, studii G, calificată ca îngrijitor de copii
Sárkány Katalin, studii medii, calificată ca îngrijitor de copii
Vita Magdolna, studii medii, calificată ca îngrijitor de copii
Hajdú Klára, studii G, calificată ca îngrijitor de copii
Virág Katalin, studii G, calificată ca îngrijitor de copii Gradinita Cimbora
Puskás Annamária, Gradinita Cimbora
Iarca Erika, Gradinita Cimbora
Moldovan Zita, calificată ca îngrijitor de copii, Gradinita Cimbora

Sectia anteprescolara
Baka Kinga -ingrijitor, Gradinita Cimbora
Petres Enikő-ingrijitor, Gradinita Cimbora
Kósa Veronika- ingrijitor, Gradinita Cimbora
Birsan Margít- ingrijitor,
Antal Tünde- ingrijitor,

Muncitori în bucătărie:
Lajos Mária, studii medii, calificată ca îngrijitor de copii si bucătar, structura Cimbora
Ambrus Ibolya, studii G, bucătar, si bucătar calificată ca îngrijitor de copiil
Mezei Ágota studii M, bucătar, si de specialitate calificată ca îngrijitor de copiil
Kuna Mónika – studii M si de specialitate,calificata ca asistenta medicala structura Cimbora

Administrator patrimoniu nedidactic-casier
Pap Kinga - 1 norma        

Muncitor întreţinător, achizitioner:  
Petres László

Personalul nostru medical:

Asistentă medicală:
Szabó Adél
Domokos  Zsuzsa                         

Colaboratori :

Medic de instituţie:
dr. Gergely Angela dr. Nyţguly Zsuzsanna

Medic medicina muncii:
Dr. Füstös Zsuzsanna

Logoped:
profesor Siklódi Katalin
prof. Bíró Beáta sectia romana
                                
Socio-psihopedagog:
Antal Gabriella
Tőkés Éva                         
Ramona Oproiu              

Profesor limbă engleză
Ifj Rigó Béla        
Anton Erzsebet

Profesor dans popular
Ádám Katalin

Profesor pedagogie specială
Kelemen Zsófia

Ajutor educatoare
Balázs Edit
Szalfetter Imelda
László Orsolya
Virág Kinga
Bogos Matild


Top