Kisherceg Óvoda CsíkszeredaA Kis herceg óvóda alapítási éve 1976. Akkor készült el az épület – a kor ízlésének megfelelően – rendeltetése szerint is napköziotthonnak. 1998 tavaszán kapta a mostani nevét; olyan nevet választottunk és adtunk óvodánknak, ami szerintünk leginkább megfelel neki: A kis herceg figurájának és magának az irodalmi műnek az általánostól eltérő volta, mássága, csak egyike a névválasztás okainak. Módszereink, eljárásaink alapeszméje a Montessori pedagógia. Speciális nevelési programok - Öko-óvoda, Egészséges életmódra való nevelés, Általános emberi értékekre való nevelés, Hagyományápolás - illetve a Lépésről-lépésre alternatív pedagógiai program színesíti oktató-nevelői tevékenységünket. Az óvoda küldetés nyilatkozatából kölcsönözve a gondolatot, elmondhatjuk, hogy intézményünk fő feladatának tartja, hogy:
- az óvodásaink optimális tárgyi, emberi, érzelmi környezetben nevelkedjenek,
- minden kisgyermek saját magához viszonyítva fejlődjön és közben jól érezze magát a közösségben;
- az iskolai élet minden óvodásunk számára sikeres legyen – a különleges módon szervezett előkeszítő csoportjaink hangsúlyosan is ezt célozzák.
- A valamikori felnőtt pedig ne alattvaló, de a saját életét kezébe venni tudó és akaró embertipus legyen majd

Vélemények:

"A második otthonommá vált, a mostani Kis herceg Óvoda, a korabeli 20.számú Napközi, hisz 39 év szolgálati év, nem kevés egyazon intézménynél. Együtt indult a napközi és az én pályafutásom, 1976-ban. Sokmindent megértem és megéltem. Minden emlék, az idő múlásával megszelidűl, a szép élmények még szebbé válnak.Csak hálatelt szívvel tudok gondolni az elmúlt évtizedekre. Mennyi örömben volt részem és mennyi sok szeretetet kaptam a gyermekektől, szülőktől és a kolleganőktől. Összetartó közösség voltunk, osztoztunk örömben és bánatban is. Röviden így tudnám összegezni: Jót tenni jó! Ott lehetett jót tenni jól és jót kapni jól megannyi alkalommal! Megérte a 39 évet a Kis hercegnél tölteni!"

Silló Margít
nyugdíjas kolléganő
„Gyermekem nagyon szerette ezt az óvodát, tudtam, hogy a legjobb intézményben van az iskolai továbblépés tekintetében.  A Kis herceg Óvoda mindent megtestesít, ami ahhoz kell, hogy egy lélekben és testben is egészséges, boldog, kiegyensúlyozott kisgyerek kilépvén az óvodából élményekkel és tapasztalatokkal felvértezve, magabiztosan kezdje az iskolát.”

Miklós  Magdolna Mónika
szülő
Én soha nem dolgoztam más óvodában. Óvodapedagógusi munkám egésze a csíkszeredai „Kis herceg” Óvodához kötődik. Majdnem fél évszázadnyi idő ez. A „Kis herceg” Óvoda tehát az életem része. Szeretem ezt az óvodát. És dicsérni tudom mindenért, ami volt, amilyen most és amilyen reményeink szerint lenni fog. A kommunizmus éveit is beleértve, sok féle irányítást, megannyi nehézséget és felszámolási veszélyeztetettséget megélt, és túlélő maradt. Azt gondolom, hogy mindig, minden kihívásnak eleget tudott tenni és bátran, kitartóan tudta teljesíteni azt amire hivatott volt alapítása óta, hogy jogi személyiségű tanintézményként teljesítse a kötelességét az óvodáskorú és szintű nevelésben. Ebben a pillanatban városunk legnagyobb kapacitású, kizárólag korai fejlesztésben  működő intézménye a „Kis herceg” Óvoda, változatos nevelési ajánlatával, a 2020- ban teljesen feljavított infrastrukturájával, meghatározó önállóan működő tanintézménye volt és marad Csíkszereda városának.

Kedves Ildikó
óvodavezető


Top