Magunkról

Mottó
„A nevelés szeretetet jelent, semmi egyebet” (Fröbel)

Az óvoda felvállalt értékei:
Szeretet, a gyermek tisztelete, felelősség vállalás, minőség, esélyegyenlőség

Az óvoda küldetésnyilatkozata
Óvodánk, 3-6 éves korú gyermekek nevelésével hivatott foglalkozni, biztosítva egyúttal napköziotthonos programjának köszönhetően, a munkájukkal elfoglalt szülők  gyermekeinek felügyeletét, gondozását.  A mi óvodánkban a beírt 3-6 éves korú gyermekeknek optimális anyagi, emberi és érzelmi környezetet és egyenlő esélyt biztosítunk a fejlődésre, neveltségre,- hangsúlyosan az egézséges életmódra, az általános emberi értékekre, a hagyományok ápolására és  környezettiszteletre irányuló érzékenység kialakítására, illetve  független, autonóm, a saját sorsát kézbevenni akaró és képességű  személyiségi jellemzők megalapozááras. Óvodánk a kisgyermek számára vonzó, szeretetteljes, barátságos, otthonias környezetet biztosít, ahová jó megérkezni, ott lenni, ahol szeretetet adsz és kapsz, ahol a gyermektisztelet alapelv, ahol az olyan emberi értékek, amelyek a civilizált társadalmi együttélést szolgálják, mint a szeretet, másság elfogadása, a segítségnyújtás, a barátság, emberjogok tiszteletben tartása, elsőrendű fontossággal bírnak, az óvodai lét és munka  minden pillanatában. Ezek jelentik óvodánk saját nevelési programjának célját, de  eszközeit, módszereit is egyúttal. 

Az óvoda  rövid története
Az alapítás éve, tehát 1976. Akkor készült el az épület – a korra jellemző tipikus óvodaépület – rendeltetése szerint is napköziotthonnak. Az akkor épült új lakótelep és az édesanyák muszály- munkába járása hívta életre. Azóta működik óvodáskorú gyermekek tanintézményeként, akkor 360 főre tervezve, azóta ugyanaz a felület 160 főre engedélyezve. 2015-ben új tagóvodával bővült a Kis herceg Óvoda, a csíkszeredai Cimbora Óvodával. Így tizenhét csoportteremmel rendelkezik az óvoda, 392 óvodáskorú gyermek fogadására növekedett az befogadóképessége.

2016-ban és 2017-ben  újabb részleggekkel növekedett a nevelési ajánlatunk, mégpedig két óvodáskor-előtti csoport és egy speciális-oktatással dolgozó csoport létesült a Cimbora Tagóvoda székhelyén. Huszonnyolc óvodapedagógus és huszonhárom  tagú  kisegítőszemélyzet dolgozik óvodánkban a tizenhét csoportba beírt  háromszázötvenkét óvodáskorú, negyven óvodáskor előtti és hat speciális tanrendű csoportba beírt gyerekkel, tehát közel négyszáz gyereket nevel az óvoda, ebben a tanévben is.

1998 tavaszán nevet választottunk és adtunk óvodánknak, olyant, ami szerintünk leginkább megfelel neki: A kisherceg figurájának és magának az irodalmi műnek az általánostól eltérő volta, mássága, csak egyike a névválasztás okainak. Exupèry kis hercegét felnőtt, gyermek egyaránt szereti. Üzenete szól a felnőtthöz, akár szülő, nagyszülő vagy nevelő, és a gyermekhez, legyen az  az  óvodásunk vagy a már „megnőtt” volt óvodás. A Cimbora Óvoda nevét, amelyet a nagy mesemondónktól, Benedek Elektől ihletődve kapta  tagóvodánk, büszkén viseli továbbra is.

Nevelési eszménk, már az 1993-1994- es tanévtől -“... szeretetben, szeretettel, szeretetért....”,, azt valljuk, hogy: „ A mindenkori kisgyermek és a mindenkori  bennünk élő gyermek  szomjas a szeretetre.”  Munkánkat, minden itt dolgozó munkatárs számára és minden itt nevelődő kisgyermek számára  az óvoda választott jelmondata határozza meg: „A nevelés szeretetet jelent, semmi egyebet”(Fröbel). Ezt, a  „Montessori” pedagógia alapelveiből kölcsönzött pedagógiai-didaktikai eljárásokkal szeretnénk megvalósítani. Szociális funkciót is ellátó tanintézményünk, a kötelező nemzeti alaptantervet, valamint a Lépésről – Lépésre alternatív pedagógiai programot alkalmazva működik, magyar és román tannyelvvel. Óvodáskor előtti tagozatunk, a korai nevelés programjának, erre a korosztályára kötelező, illetve a speciális tanrendű csoportunk, a csoport specialítását meghatározó nevelési program alapján működik.

Már valóban történelem az, hogy a mi óvodánkban indult elsőként előkészítő csoport, az ún. „0” évfolyam a magyarországi egyetemelőtti pótló évfolyam mintájára, illetve a németországi elsőosztály előtti nulladik osztály mintájára. Büszkék vagyunk az akkori kezdeményezésünkre, hiszen pár év múlva ezután már életre hívta az akkori hatalom ezeket a csoportokat minden óvodában, kötelezőként belátva ennek a fontosságát.

Speciális rendezvényeik közül többek között, a minden esztendő május havának utolsó hetén megrendezett Kis herceg Óvodanapot említenénk meg; Ez a program az óvoda fennállásának 25 évfordulóján, annak tiszteletére létesült,  most már közel 20 esztendeje minden évben megjelenik az óvoda saját ISSN publikációja, a Kis herceg-lap. Jó, ha elmondjuk azt is, ha magunkról beszélünk, hogy 2018 – ban Erasmus+ projektben vettünk részt és hogy 2020 – ban mindkét óvodaépületünk teljes felújításban részesül, europai, illetve nemzetközi alapokból.

Alapítási okirat száma
7/ 1976. szeptember 26, illetve a bővítés okirata: Csíkszereda Helyi Tanácsának 160/27.07.2015  számú Határozata.

Tannyelv szerint
román és magyar  tagozatok

Beiskolázási szintek
óvodás szint és óvodáskor előtti szint

Tanrendi besorolás szerint
korai nevelés hosszított programmal és speciális tanrendű normál óvodai programmal működő tagozatok

Használt oktatási programok szerint
nemzeti alaptanterv és program, illetve Lépésről- Lépésre alternatív program, mindkét tannyelven, valamint speciális oktatás programja, magyar nyelven.

Működtetett csoport tipusok
hagyományos, homogén kis-, közép -, nagycsoportok, vegyes korosztályú, hagyományos, illetve Lépésről- Lépésre alternatív programmal működő csoportok, mindkét tannyelven, óvodáskor előtti közép és nagycsoportok, magyar tannyelven, speciális tanrendű, vegyes, normál programú csoport, magyar tannyelven

Befogadó-képesség
392 gyermek, amiből: 98 gyermek román tagozaton; 246, magyar tagozaton; 30 gyermek az óvodáskor előtti tagozaton, 6 gyermek speciális oktatás tagozaton

Az óvoda logója
két külömböző méretű,  egymás kezét fogó csillag  

Az  óvoda specifikus  jeleként egy sálat használunk, a kisherceg színeiben:
világos sárga alapon, világos kék színű nyomattal az óvoda logója, illetve színek cseréjével, a Cimbora Tagóvoda számára. Kitűzőként pedig, az óvoda logóját, használjuk, kerek kisméretű felületre nyomtatva.

A bejárati fali festmény,
a Kis herceg történetének ilusztrációjával, egyik büszkeségünk, Csillag István és Rapolszky Imola festőművészek munkája.

Kiadványunk
a Kis herceg-lap, közel 20 éve jelenik meg évente egyszer.  Borítója Berszán Márkos Zsolt, képzőművész munkája, aki az óvoda volt tanítványa. Az óvoda büszkén jelenteti meg a kiadványát évről-évre ezzel a borítóval.

Kedvezmények, előnyök:
- magyar, román, tannyelvű, vegyes, vagy homogén csoportokba való beiratkozás lehetősége
- hagyományos vagy alternatív (lépésről-lépésre program) nevelési programmal működő csoportokba való beiratkozás lehetősége
- óvodáskor előtti oktatás
- speciális tanrendű speciális oktatáshoz tartozó csoport működése
-  zöldövezetes és udvari játékokkal felszerelt tágas óvodaudvar
-  tágas, világos, felszerelt, kényelmes  foglalkoztató termek
-  mindennapos  kötelező   szabadlevegőn való tartózkodás
- saját konyhában készült, specifikus házias jellegű háromszori étkeztetés
-szakosodott ellátás  a különleges bánásmódot illetve a speciális fejlesztést  igénylő gyermekek számára.
- logopédusi és szociál-pedagógusi szakellátás,
- egészségügyi, sűrgösségi és prevenciós ellátás óvodásaink számára.
- sporttermi mozgás, sportolás lehetősége
- „Így neveljünk!” család segítő program szülők számára
- állandó nevelési projektjeinknek köszönhetően hangsúlyosan nevelünk: egészséges életmódra környezet óvásra, hagyományok őrzésére, általános emberi értékekre (emberjogok, tolerancia, segítségnyújtás, szeretet, barátság stb).

Óvodánk mindkét épülete megújult, itt várjuk majd a gyerekeket a 2021-22-es tanévben, összesen 14 óvodai, 2 óvodáskorelőtti és egy speciális tanrendű integráló csoportban.
2021-2022 tanévre bővítést terveztünk a csoportok számát illetően. A két újonnan készült tanulási felületen két alternatív programmal működő csoportot szeretnénk működtetni, testvérgyermekek és nem csupánszámára,  családhoz hasonló nevelési környezetben.
Várjuk az érdeklődőket, ezekhez a csoportokhoz is!

Beiratkozási körzetünk:
Testvériség Sugárút
Lendület sétány
Pacsirta utca
Fenyő utca
Tudor Vladimirescu utca
Fortuna Park
Brassóiutca
SzászEndre utca
Zsögödi Nagy Imre utca
Hóvirágutca
Az óvodáskorelőttiés Step by Step csoportokba, a városegésze
A speciáliscsoportunkba, a megye minden részéből

Óvodánk minden csoportjában túljelentkezés van. A felvétel sorrendje ezért speciális kritériumrendszer alapján történik azon helyek betöltésére, ahol erre szükség van.(óvodáskor előtti szekció, speciális tanrendű csoport, a román nyelvű csoportok, magyar nyelvű homogén kiscsoport)

Top